Aktualności

21-11-2011

Na finiszu

Na finiszu

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w Urzędzie Gminy Mykanów dobiega końca realizacja projektu: "Stawiamy na jakość i doświadczenie – Urząd Gminy w Mykanowie". Dobiegły końca konsultacje społeczne, których finał mieliśmy 12 października. Podczas dwóch spotkań ustalono zasady...

17-10-2011

Program Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi

Wójt Gminy Mykanów informuje że w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 29 września do 12 października 2011 dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

15-09-2011

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gmina Mykanów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością obowiązującego w UG Mykanów na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 realizowanego w ramach projektu...

15-06-2011

Drugie spotkanie z przedstawicielami NGO

Drugie spotkanie z przedstawicielami NGO

W dniu 14 czerwca o godz. 15 w Sali posiedzeń rady Gminy odbyło się drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych z sektorem pozarządowym. Podczas spotkanie przedstawiono krótkie podsumowanie działań od pierwszych konsultacji oraz zaproponowano projekt zasad współpracy NGO z Gminą Mykanów. W trakcie spotkania...

19-05-2011

Spotkanie z sołtysami

Spotkanie z sołtysami

W dniu 17 maja w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie odbyły się trzecie konsultacje społeczne w ramach projektu "Stawiamy na jakość i doświadczenie - Urząd Gminy w Mykanowie". Spotkanie dotyczyło współpracy Urzędu z organem pomocniczym jakim jest sołectwo. Ideą spotkania była aktywizacja sołectw oraz...

MSWiA Gmina Mykanów EFS